Tags

,

Nguồn :
Tác giả : Nguyễn  Huy Thanh

Đây là tài liệu hướng dẫn khá là cơ bản cho người mới học lập trình vi điều khiển đặc biệt dùng cho dòng 8501. Tài liệu hướng dẫn chi tiết từ các sử dụng phần mền Keil C cho đến biên dịch cho đến nạp chương trình và mô phỏng trên phần mền keilC. Trong tài liệu này tác giả Đỗ Huy Thanh đã hướng dẫn cơ bản cho chúng ta nhưng phần sau :
+ Giới thiệu qua về 8501 và sơ đồ mạch
+ Nói qua về ngôn ngữ lập trình C
+ Các bài lập trình cơ bản như là : Điều khiển vào ra (I0), Ma trận phím, LED 7Seg, điều khiển động cơ, LED ma trận.

Qua tài liệu này giúp cho các pác mới làm quen vi điều khiển sẽ hiểu được các thuật toán điều khiển trong con 8501. Để đó là cơ sở cho các pác đi làm các bài tập lớn hơn
Download tài liệu (Dung lượng 10.02MB ) : Download

Advertisements