Tên gọi các tổ chức đoàn thể bằng tiếng Anh

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM : Communist Party of Vietnam
Bộ Chính Trị Trung ương Đảng : Political Bureau of the Party Central Committee
Văn phòng Trung ương Đảng : Office of the Party Central Committee
Ban đối ngoại Trung ương Đảng :Commission for Foreign Relations of the Party Central Committee
Chi Bộ : Party cell
Đoàn Thanh Niên Cộng sản HCM :Ho Chi Minh Communist Youth Union
Đội Nhi đồng HCM :Ho Chi Minh Children’s Organization
Đội Thiếu Niên Tiền phong HCM:Ho Chi Minh Pioneers’ Organization
Hội Liên Hiệp Phụ Nữ VN :Vietnam Women ‘s Union
Hội Liên Hiệp Thanh niên VN:Vietnam Youth Federation
Hội Kiến Trúc VN :Vietnam Architects’ Association
Hội Nhạc sĩ VN:Vietnam Musicians’ Association
Hội Nhà báo VN: Vietnam Journalists’ Association
Tổng Công đoàn VN : Vietnam Federation of Trade Unions
Quốc hội VN: National Assembly
đại biểu Quốc hội VN: a deputy
Bộ Chính Trị: Politburo Committee
Ban thường trực Bộ Chính trị: Politburo Standing Committee
Ủy viên Bộ Chính trị: a Politburo member
Ủy viên thường trực Bộ chính trị: a politburo standing member
Ban Bí thư: Secretariat
Tổng bí thư: general secretary
Mặt trận tố quốc Việt Nam: Vietnam’s Fatherland Front
Tòa án nhân dân tối cao: People’s Supreme Court
Viện kiểm soát nhân dân tối cao: People’s Supreme Procuratorate/ Institute of People’s Supreme Inspectorate/Inspection
Thủ tướng: Prime Minister
Bộ Công An: Ministry of Public Security
Bo Quoc Phong: Ministry of Defense
Chủ tịch Ủy Ban Nhân dân Tp. HCM: HCMC’s People’s Committee Chairman
Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Tp.HCM: HCMC’s People’s Council Chairman
Uỷ ban đối ngoại : Committee for Foreign Relations
Uỷ ban khoa học và kỹ thuật : Committee for sciense and Technology
Uỷ ban Luật pháp : Juridical Committee
Uỷ ban Thanh thiếu niên và nhi đồng : Committee for Youth ,Young Pioneers and children
Văn phòng Quốc Hội : Office of National Assembly
Uỷ ban bảo vệ bà mẹ và trẻ em : Committee for protection of Mother and Children
Uỷ ban tiếp nhận viện trợ nước ngoài : Committee for The reception of Foreign Aid
Tổng Cục Bưu điện :General Post office
Tổng Cục dạy nghề : General Department of Job training
Tổng Cục dầu khí :General Department of Oil and General Gas
Tổng Cục Du lịch : General Department of Tourism
Tổng Cục Địa chất : General Department Geology
Tổng Cục Đường sắt : General Department Railways
Tổng Cục Khí tượng thủy văn : General Department of Meteorology
Tổng Cục Thể dục thể thao : General Department of Sports and Physical Training
Tổng Cục Thống kê : General Department of Statistics

Advertisements

Published by

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s