Bài hướng dẫn rất hay của Clint Gibbs: “How to dress for mountain biking”

Tác giả đề cập đến việc sử dụng trang phục thích hợp cho từng ngưỡng nhiệt độ từ 30 đến 0 độ C

 

Advertisements