KOREADER

1. Để tắt chức năng “Sleepcover”:

comment dòng L246-252 trong frontend/device/input.lua

2. Để set default cho bất cứ tính năng nào, chỉ cần nhấn và giữ 1 lát đến khi xuất hiện bảng thông báo xác nhận.

3.

 

KOBO NICKEL:

1. Cài đặt thêm font cho Kobo

Tạo thư mục tên “fonts” vào root. Copy font mới download vào thư mục.

Bật máy, khởi động lại là dùng được.

Có 2 fonts được xem là tốt cho mắt là Bookery của Kindle và Literata của Microsoft (hiển thị tốt tiếng việt có dấu)

Link down: https://www.mediafire.com/folder/w72ou1byoggkj/fonts

2.

Advertisements